חבילת סטודיו בסיסית

 • עד 30 דק’ צילום בסטודיו
 • 30-50 תמונות – עיבוד בסיסי

 • קישור לצפיה ולהורדת התמונות

עלות החבילה – 250 ש”ח

הערות

 • ניתן להוסיף אקורדיון המכיל 6 תמונות בעלות של 50 ש”ח

 • החבילה הנ”ל מתאימה למשפחה עד שני ילדים ממשפחה גרעינית

 • הצילום בתחפושת אחת בלבד

 • ילד שלישי תוספת 50 ש”ח
 • תוספת להחלפת תחפושת 50 ש”ח

 • הורים מוזמנים להצטלם ללא תוספת

חבילת סטודיו דיגיטלי

 • עד 30 דק’ צילום בסטודיו

 • 30-50 תמונות – עיבוד בסיסי

 • אלבום דיגיטלי פוטובוק A4

 • קישור לצפיה ולהורדת התמונות

עלות החבילה – 550 ש”ח

הערות

 • החבילה הנ”ל מתאימה למשפחה עד שני ילדים ממשפחה גרעינית

 • הצילום בתחפושת אחת בלבד

 • ילד שלישי תוספת 50 ש”ח
 • תוספת להחלפת תחפושת 50 ש”ח

 • הורים מוזמנים להצטלם ללא תוספת

חבילת טבע בסיסית

 • עד 30 דק’ צילום בסטודיו

 • 30-50 תמונות – עיבוד בסיסי

 • קישור לצפיה ולהורדת התמונות

עלות החבילה – 300 ש”ח

הערות

 • החבילה הנ”ל מתאימה למשפחה עד שני ילדים ממשפחה גרעינית

 • הצילום בתחפושת אחת בלבד

 • ילד שלישי תוספת 50 ש”ח

 • תוספת להחלפת תחפושת 50 ש”ח

 • הורים מוזמנים להצטלם ללא תוספת

חבילת טבע דיגיטלי

 • עד 30 דק’ צילום בסטודיו

 • 30-50 תמונות – עיבוד בסיסי
 • אלבום דיגיטלי פוטובוק A4

 • קישור לצפיה ולהורדת התמונות

עלות החבילה – 550 ש”ח

הערות

 • החבילות הנ”ל מתאימות למשפחה עד שני ילדים ממשפחה גרעינית

 • הצילום בתחפושת אחת בלבד

 • ילד שלישי תוספת 50 ש”ח

 • תוספת להחלפת תחפושת 50 ש”ח

 • הורים מוזמנים להצטלם ללא תוספת

חבילת טבע משפחתית

 • עד 45 דק’ צילום בטבע

 • 100 תמונות – עיבוד בסיסי

 • אלבום דיגיטלי פוטובוק A4

 • קישור לצפיה ולהורדת התמונות

 • מגנט 20/30 במתנה

עלות החבילה – 700 ש”ח

הערות

 • החבילה הנ”ל מתאימה למשפחה עד 5 נפשות ממשפחה גרעינית

 • הצילום בתחפושת ובלבוש חופשי או צילום בשתי תחפושות

 • ילד נוסף בתוספת 50 ש”ח
 • הורים מוזמנים להצטלם ללא תוספת

הערות כלליות

לקוחות אזור דרום, ניתן לתאם צילומי טבע באזור הדרום.
צילומי סטודיו – במושב אשבול (דרום)

לקוחות אזור המרכז 
צילומי חוץ יתקיימו ביער בן שמן בימים מרוכזים

ניתן להוסיף לכל חבילה : אלבומים/ קנבס/ בלוק עץ/ הגדלות/ מגנטים לבחירתם – בתוספת תשלום